Java da Math kodları

Math kodları
public class MathPow {

public static void main(String[] args) {
/*         // TODO Auto-generated method stub
int a=1;
int b=8;
double sonuc=Math.pow(a,b);
System.out.println("Sonucumuz :" +sonuc);
*/

System.out.println(Math.pow(3,5));
int a=(int) Math.pow(2, 4); //cast işlemi yapıldı eğer yapılmasaydı
//  int a=Math.pow(2, 4); //bu şekilde yazdığımda hata veriyor. O yüzden cast işlemi yapmam gerekir.
System.out.println(a);
}

}

import java.util.Scanner;
public class MathSqrt {

public static void main(String[] args) {
/* // TODO Auto-generated method stub
Scanner s=new Scanner(System.in);

System.out.println("5 haneli bir sayı giriniz :");
int a =s.nextInt();
double sonuc=Math.sqrt(a);
System.out.println( a + "sayısının karekökü " +sonuc+ " olarak hesaplanmıştır. " );
*/
System.out.println(Math.sqrt(25));
int b=(int)Math.sqrt(25);  //burada cast etmek zorunda kaldık. Eğer etmeseydik ve doğrudan yazmasaydık hata verecekti.
System.out.println(b);
System.out.println(Math.sqrt(100));

}

}


public class MathAbs {  //mutlak değer alır.

public static void main(String[] args) {
/*         // TODO Auto-generated method stub
int a=-40;
int b= Math.abs(-40);
System.out.println(a+ " sayımızın mutlak değeri " +b+ " olarak değiştirilmiştir." ); */

System.out.println(Math.abs(-40));
int b=Math.abs(-40);  //cast e gerek yok çünkü sayımızı doğrudan pozitifini alıp yazıyor. Double in mutlak değerini almaya çalışsaydık o zaman cast etmemiz gerekirdi.
System.out.println(b);
System.out.println(Math.abs(20));
}
}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Fikirlerinizi önemsiyorum,
Lütfen benimle düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ! :)
Not: Siyasi, ideolojik ve hakaretvari yorumlarda bulunmadığınız için teşekkür ederim.